همكاران
 
 خانم محمدزاده
كارشناس  
تلفن : 13و88795912    داخلي 3
ايميل:  rairom@kntu.ac.ir

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

قراردادهاي رياست جمهوري،

قراردادهاي صنايع نوين،

قراردادهاي اينترشيپ،

امور مربوط به اخذ اعتبار قراردادهاي پژوهشي از شوراي عتف/معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و insf،

دكتري پژوهش محور،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت،

شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان،

پروژه هاي پژوهشي ويژه دانشگاه

 
خانم شفيعيان
كارشناس 
 تلفن:   13و88795912    داخلي7
 ايميل: rairosh@kntu.ac.ir
قراردادهاي ارتباط با صنعت،

پژوهشكده نصير،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي

 كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

 شناسايي اولويت هاي صنايع،

 استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان
 
 
 
 
 خانم خاوريان
كارشناس
تلفن:   13و88795912    داخلي 4
ايميل: rairokha@kntu.ac.ir

كارآموزي و كارورزي

كسر خدمت سربازي

ثبت اختراع

پيگيري پيشنهادات پروژه
 
 
 
 
 آقاي مهندس عبداللهي
مسئول وبسايت

گرنت فناوري

توانمندي‌هاي دانشگاه

تجاري سازي 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/23
تعداد بازدید:
3262
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.