همكاران

پست الكترونيكي

شماره تماس

شرح وظايف

سمت

نام و نام خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rairom@kntu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13و88795912

داخلي 3

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

قراردادهاي رياست جمهوري،

قراردادهاي صنايع نوين،

قراردادهاي اينترشيپ،

امور مربوط به اخذ اعتبار قراردادهاي پژوهشي از شوراي عتف/معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و insf،

دكتري پژوهش محور،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت،

شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان،

پروژه هاي پژوهشي ويژه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارشناس

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
خانم محمدزاده
 
 

 

 

 

 

rairosh@kntu.ac.ir

 

 

 

 

 

 13و88795912

داخلي7

قراردادهاي ارتباط با صنعت،

پژوهشكده نصير،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي

 كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

 شناسايي اولويت هاي صنايع،

 استاد مهمان صنعت براي كارفرمايان

 

 

 

 

 كارشناس

 

 

 
 
 خانم شفيعيان

 

 rairokha@kntu.ac.ir

 

 13و88795912

داخلي 4

كارآموزي و كارورزي

كسر خدمت سربازي

ثبت اختراع

پيگيري پيشنهادات پروژه

 

 كارشناس 

 

خانم خاوريان

 

 

مسئول وبسايت

گرنت فناوري

توانمندي‌هاي دانشگاه

تجاري سازي

 

 

 

 كارشناس

 


 آقاي ملامحمدا

 

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/31
تعداد بازدید:
2902
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.