همكاران

عنوان سازماني:

رييس اداره‌ي پژوهش‌هاي كاربردي

تلفن: 13و88795912 داخلي7

ايميل: rairosh@kntu.ac.ir

شرح وظايف:

پيشنهاد پروژه ها، مناقصات و قراردادهاي پژوهشي،

عقد قراردادهاي پژوهشي،

آمار قرارداهاي پژوهشي،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت، شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

پژوهشكده نصير،

عنوان سازماني:

كارشناس مسئول مراكز و واحدهاي پژوهشي

تلفن: 13و88795912 داخلي6

ايميل: rairosh@kntu.ac.ir

شرح وظايف:

اختراعات داخلي

طرح دانش‌آموخته وظيفه (طرح سربازي)

فرصت مطالعاتي صنعتي براي اعضاي هيات علمي،

كار آموزي و كارورزي،

كارشناس سامانه‌ي ساتع،

كارشناس كميته‌هاي تخصصي كارگروه ارتباط با صنعت،

برگزاري دوره‌هاي مهارت افزايي،

 

عنوان سازماني:

رييس اداره ارتباط با صنعت و انتقال فناوري

تلفن : 13و88795912 داخلي 3

ايميل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظايف:

كنترل پروژه، آمار و قردادهاي پژوهشي،

قراردادهاي ارتباط با صنعت/ رياست جمهوري/ صنايع نوين/ اينترشيپ،

امور مربوط به اخذ اعتبار قراردادهاي پژوهشي از شوراي عتف/معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وinsf،

ثبت اختراع خارجي،

طرح‌هاي بين رشته‌اي،

كار شناس سامانه‌ي ساتع،

دكتري پژوهش محور،

مشاوره امور قراردادهاي پژوهشي با صنايع و اعضاي هيات علمي،

پيشنهاد پروژه ها و مناقصات پژوهشي،

كارگروه ها و كميته هاي تخصصي پيشنهاد پروژه به صنعت،

شناسايي استعدادهاي پژوهشي و معرفي به صنعت،

شناسايي اولويت هاي صنايع،

پروژه هاي پژوهشي ويژه دانشگاه

شرح وظايف:

مسئول وبسايت

3 ماهنامه‌ي پژوهشي

توانمندي‌هاي دانشگاه

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/22
تعداد بازدید:
79
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.