مدير
 
دكترمحمد طالعي
 
عنوان پست سازماني: مدير ارتباط با صنعت و كارآفريني 
 
 470 آدرس محل كار: تهران، خيابان مير داماد غربي پلاك
 
تلفن :13-88795912
 نمابر: داخلي 0

پست الكترونيك:taleai(at-sign)kntu.ac.ir 

http://wp.kntu.ac.ir/taleai/:وب سايت شخصي 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/11/23
تعداد بازدید:
3011
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.