مدير
 
 دكتر فرشاد ترابي
عنوان پست سازماني: مدير ارتباط با صنعت و كارآفريني 
 
 آدرس محل كار: تهران، خيابان مير داماد غربي پلاك 470
 
تلفن :13-88795912
 نمابر: داخلي 0

پست الكترونيكftorabi(at)kntu.ac.ir 

وب سايت شخصي: https://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/11
تعداد بازدید:
4537
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.