آزمايشگاه هاي پژوهشي

آزمايشگاه هاي پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دانشكده مهندسي مكانيك

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1384

دكتر اشرفي­ زاده

طراحي و ساخت سامانه­هاي بهينه آئروترموديناميكي

1

1385

دكتر آقايي

فرآوري مواد

2

1381

دكتر جزايري

توليد همزمان گرما و برق CHP

3

1381

دكتر جعفري

تحقيقاتي ارتعاشات و خودرو

4

1386

دكتر حامدي

سيستم­هاي اندازه گيري سيالات (ميكرو كالري متري)

5

1390

دكتر خرسند

مهندسي سطح پيشرفته

6

1382

دكتر خليلي

كامپوزيت

7

1383

دكتر زماني

مركز تحقيقاتي مكانيك انفجار و شكل­دهي نوين

8

1383

دكتر شاهاني

مكانيك شكست

9

1384

دكتر شكوه­فر

نانو تكنولوژي (مواد پيشرفته و نانو تكنولوژي)

10

1384

دكتر شمس

جريان­هاي محترق و چند فاز

11

1384

دكتر ضياء بشرحق

توربو ماشين

12

1383

دكتر ظهور

سيستم­هاي طراحي و ساخت مجازي

13

1383

دكتر عميدپور

انتگراسيون انرژي و فرآيند

14

1383

دكتر غفاري

اندازه گيري و كنترل

15

1384

دكتر قاجار

خواص مكانيك مواد

16

1384

دكتر قاسمي

نانو و پيل­هاي سوختي

17

1383

دكتر قريشي

ماشين­كاري­هاي مخصوص

18

1386

دكتر كاظمي

مركز تحقيقات سيستم­هاي پيشرفته خودرو

19

1381

دكتر موسوي

آزمايشگاه تاسيسات انرژي

20

1383

دكتر موسويان

روباتيك

21

1381

دكتر نجفي

عملگرها

22

1384

دكتر نحوي

واقعيت مجازي

23

1381

دكتر هنرور

تست غيرمخرب

24

1381

دكتر وحدتي

تحقيقاتي ماشين آلات صنعتي (آتماص) (ساخت و توليد)

25

1390

دكتر صيادي

بهينه سازي تاسيسات انرژي

26

دانشكده مهندسي هوافضا

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1386

دكتر مسعود ميرزايي

آزمايشگاه آيروديناميك

1

1390

دكتر عليرضا نوين­زاده

آزمايشگاه هدايت، كنترل و سيستم­هاي ديناميكي

3

1386

دكتر رضا ابراهيمي

آزمايشگاه احتراق و پيشرانش

4

1384

دكتر مسعود ميرزايي

آزمايشگاه پردازش موازي

5

1385

دكتر مهران ميرشمس

آزمايشگاه تحقيقات فضايي

6

دانشكده مهندسي عمران

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1358

دكتر باقري

آز – بتن

1

1358

دكتر عبدي

آز – خاك و پي

2

1358

دكتر فخري

آز- قير و آسفالت

3

1370

دكتر كاويان پور

آز – هيدروليك

4

1358

دكتر برهاني

آز- هيدرولوژي

5

1378

دكتر صدرنژاد

آز- مقاومت مصالح

6

1370

دكتر ميرباقري

آز- محيط زيست

7

1389

دكتر يحيايي

آز – سازه

8

دانشكده مهندسي صنايع

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1388

دكتر شفايي

آزمايشگاه اندازه گيري و كنترل دقيق

1

1387

دكتر آقايي

آزمايشگاه شبيه سازي

2

1388

دكتر محمدي

آزمايشگاه فناوري اطلاعات

3

درحال راه اندازي

دكتر عابدزاده

آزمايشگاه سيستمهاي صنعتي و اتوماسيون

4

درحال راه اندازي

دكتر بشيرزاده

آزمايشگاه طراحي و توليد پيشرفته

5

1386

دكتر آقايي

آزمايشگاه ارگونومي

6

دانشكده مهندسي نقشه برداري

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1389

دكتر محمودرضا صاحبي

آزمايشگاه طبقه بندي تصاوير هوايي و ماهواره اي

1

1390

دكترمنصوريان

آزمايشگاه وب سرويس­هاي مكاني

2

1389

دكترطالعي

نقشه­سازي رقومي و واقعيت مجازي

3

1387

دكترآل شيخ

GIS كاربردي

4

1387

دكترملك

ناوبري و راهيابي

5

1359

دكترمشهدي

GPS

6

1390

دكتروثوقي

ميكروژئودزي و ژئودزي كلاسيك

7

.....

سرپرست ندارد

فيزيكال ژئودزي

8

1390

دكترمباشري

پردازش تصاوير رقومي

9

1390

دكترولدان زوج

سنجش از دور مايكروويو

10

1390

دكترعبادي

فتوگرامتري رقومي

11

1390

دكترورشو ساز

فتوگرامتري برد كوتاه

12

1390

دكترمختارزاده

كاليبراسيون سنجنده­هاي هوايي و فضايي

13

دانشكده مهندسي برق-گروه مكاترونيك

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1388

دكتر مهدي علياري شوره­دلي

تشخيص و شناسايي خطا

1

دانشكده مهندسي برق-گروه كامپيوتر

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1385

دكتر موسوي نيا

آزمايشگاه پردازش موازي

1

1387

دكتر علي احمدي

آزمايشگاه پردازش هوشمند اطلاعات

2

1390

دكتر عبدالرسول قاسمي

آزمايشگاه سيستم هاي چند رسانه اي

3

دانشكده مهندسي برق-گروه الكترونيك

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1364

دكتر حسين بابائي

مهندس معتمدي

آزمايشگاه خواص و مواد

1

1381

دكتر رئيسي

آزمايشگاه لايه نازك

2

1379

دكتر اكبري برومند

(دكتر صالحي)

آزمايشگاه قطعات نيمه هادي VLSI

3

1389

دكتر اكبري برومند

آزمايشگاه ادوات نيمه رسانا

4

1382

مهندس حسيني‌نژاد

آزمايشگاه FPGA (آموزشي – تحقيقاتي)

5

1387

دكتر سوداگر

آزمايشگاه مدارها و سيستم­هاي مجتمع

6

1387

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك

7

1388

دكتر آسماني

آزمايشگاه سيگنالها و سيستم هاي الكترونيكي

8

1390

دكتر مهدي احسانيان

آزمايشگاه مدارات فركانس بالا

9

1390

دكتر فرهاد اكبري برومند

آزمايشگاه ادوات نوري و پرتوها

10

1384

دكتر رييسي

آزمايشگاه ابررسانايي

11

1391

دكتر ابراهيم نديمي

آزمايشگاه پژوهشي مركز محاسبات ميكروالكترونيك

12

در حال تاسيس

دكتر نگين معنوي زاده

آز نانو ساختارها

13

در حال تاسيس

دكتر سميه چماني

آز الكترومغناطيس ( حوزه زمان)

14

دانشكده مهندسي برق-گروه قدرت

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1385

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان (1)

1

1385

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان (2)

2

1382

دكتر رادان

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

3

1383

دكتر اردبيلي

دكتر عباس زاده

آزمايشگاه ماشين و محركه­هاي الكتريكي

4

1365

دكتر بطحايي

آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC

5

1389

دكتر تفرشي

دكتر گلكار

آزمايشگاه مديريت سيستم­هاي انرژي و توزيع

6

1381

دكتر اكبري

آزمايشگاه عايق­ها و فشار قوي

7

1380

دكتر شكري

آزمايشگاه ماشين­هاي مخصوص

8

1385

دكتر گلكار

آزمايشگاه رله و حفاظت

9

در حال تاسيس

دكتر تورج امرايي

آز امنيت سيستم هاي قدرت

10

دانشكده مهندسي برق-گروه كنترل

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1384

دكتر نوبري

آزمايشگاه آموزشي - پژوهشي كنترل كامپيوتري

1

1376

دكتر تقي راد

آزمايشگاه كنترل صنعتي

2

1382

دكتر فاتحي

آزمايشگاه اتوماسيون پيشرفته

3

1384

دكتر خاكي صديق

آزمايشگاه سيستم­هاي كنترل پيشرفته

4

1380

دكتر تقي راد

آزمايشگاه روباتيك

5

1378

دكتر تشنه لب

آزمايشگاه سيستم­هاي هوشمند

6

1384

دكتر حميد خالوزاده

آزمايشگاه مدلسازي و شناسائي سيستم­ها

7

دانشكده مهندسي برق-گروه مخابرات

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1382

دكتر احمديان

آزمايشگاه شناسه و رمز و آزمايشگاه تشخيص ارزيابي امنيت سخت افزاري ماژول­هاي رمز نگاري

1

1384

دكتر اردبيلي پور

آزمايشگاه سيستم­هاي طيف گسترده

2

1376

دكتر محامدپور

آز پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP

3

1387

دكتر ابريشميان

آزمايشگاه آموزشي تحقيقاتي شبيه سازي الكترومغناطيس

4

1387

دكتر موسوي­نيا

آزمايشگاه تست شرايط محيطي

5

1389

دكتر علي خالقي

آزمايشگاه سنجش كيفيت ترمينالهاي بدون سيم

6

1390

دكتر صادق زاده

آزمايشگاه تحقيقاتي رادار

7

1378

دكتر گرانپايه

آزمايشگاه مخابرات نوري

8

1390

دكتر آرش احمدي

مهندس داوود ميرزاحسيني

آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي (موقت)

9

در حال تاسيس

محمد علي سبط

آز جنگال

10

در حال تاسيس

بهاره اخباري

آز نظريه اطلاعات و امنيت مخابراتي

11

دانشكده مهندسي برق-گروه مهندسي پزشكي

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1379

دكتر ابريشمي مقدم

آزمايشگاه مهندسي پزشكي

1

1382

دكتر جعفري

آزمايشگاه اندازه­گيري بيومديكال

2

1381

مدير گروه مهندسي پزشكي

آزمايشگاه اندام هاي مصنوعي بيوالكتريك

3

در حال تاسيس

آقاي منصور ولي

آقاي بابك ناصر شريف

آز پردازش صوت

4

دانشكده علوم

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

رديف

1380

دكتر برهمن موثق

آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي

1

1381

دكتر بدري زمان مومني

آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني

2

1380

دكتر احمد روح الهي

آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه

3

1370

دكتر مجيد جعفريان

آزمايشگاه تحقيقاتي الكتروشيمي

4

1385

دكتر سعيد بلالايي

آزمايشگاه تحقيقاتي پپتيد

5

1387

دكتر جهانبخش قاسمي

آزمايشگاه تحقيقاتي طراحي دارو

6

1381

دكتر سيف الله جليلي

آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي محاسباتي

7

1390

دكتر محمدرضا پيغامي

آزمايشگاه محاسبات علمي در بهينه سازي و مهندسي سامانه ها ( اسكوپ)

8

1307

دكتر رضا افضلي

آزمايشگاه فيزيك 1

9

1307

دكتر محمود صداقتي زاده

آزمايشگاه فيزيك 2

10

1379

دكترسيد فرهاد مسعودي

آزمايشگاه فيزيك جديد

11

1376

دكتر محمود جعفري

آزمايشگاه حالت جامد

12

1307

دكتر حسين حمزه پور

آزمايشگاه اپتيك ( نور)

13

تاریخ به روز رسانی:
1394/08/19
تعداد بازدید:
4424
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.