فرايند عقد قرارداد ها

فرايند عقد قرارداد ها 

بخش ارتباط با صنعت امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه سال­هاست كه در دانشگاه مشغول به فعاليت مي باشد. يكي از وظايف اصلي اين دفتر ، مديريت اجرايي و حقوقي پروژه هاي مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. قراردادهاي دانشگاه و صنعت بصورت رسمي از سال 1375 در اين امور ، مديريت شده است .

كليه‌ي سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات دولتي و خصوصي مي‌توانند با بهره‌گيري از دانش و تجربه‌ي اساتيد و ظرفيت‌هاي موجود در دانشگاه نياز‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي خود را در كليه‌ي زمينه‌هاي مختلف صنعتي و فناوري برطرف كنند. پژوهش مي تواند در حوزه‌هاي دفاعي ، توسعه محصولات جديد، كاهش هزينه‌هاي جاري و رفع معضلات توليد صورت پذيرد. سوابق دانشگاه در اين زمينه بيانگر قدرت و توانايي ارائه خدمات پژوهشي مي‌باشد.

دانشگاه با برخورداري از دانشجويان خلاق و نخبه در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي‌ارشد و دكتري) در رشته‌هاي مختلف علوم پايه، فني و مهندسي با گرايش‌هاي مختلف، ظرفيت قابل توجهي براي تعريف و اجراي پايان‌نامه‌هاي تخصصي در زمينه‌ي اولويت‌هاي تحقيقاتي سازمان‌ها دارد. سازمان هاي دولتي و خصوصي مي توانند با حمايت از تعريف يك برنامه پژوهشي ، از تحقيقات دانشجويان ارشد و دكتري، در يك زمينه­ي خاص در قالب برنامه پژوهشي حمايت نموده و از دستاوردهاي آن بهره مند گردند. مبالغ پرداختي در اين زمينه، صرف حمايت از دانشجويان در دوران تحصيل ، پرداخت به اساتيد و خريد تجهيزات مرتبط مي شود.

اجراي فعاليت­هاي مذكور با تشكيل جلساتي با سازمان­هاي مختلف در قالب الگوريتم زير در حال انجام مي­باشد:

1-تنظيم چارچوب و روش همكاري - عقد تفاهم­نامه مشترك

2-اعلام ماموريت و آشنايي با نيازهاي سازمان­ها ، ارگان­ها و صنايع

3-ارائه توانمندي و سوابق علمي پژوهشي دانشگاه در زمينه نيازمندي­هاي كارفرما

4-تعيين محورهاي همكاري

5-ارائه پروپوزال­هاي همكاري

6-بررسي و تصويب پروپوزال­ها و عقد قرارداد

7-مديريت و كنترل پروژه قراردادهاي منعقده

همچنين در اين خصوص كليه­ي سازمان­ها ، ارگان­ها و موسسات دولتي و يا خصوصي مي­توانند با ارسال الويت­هاي پژوهشي خود به اين دفتر جهت عقد قرارداد اقدام نمايند.

هم­اكنون نحوه انعقاد قراردادها عمدتاٌ به روش­هاي زير انجام مي­پذيرد:

نوع اول : صنايع نيازهاي تحقيقاتي خود را به دانشگاه اعلام و پس از طي مسيرهاي داخل دانشگاهي (مكاتبات) اعضاء هيئت علمي ذيربط نسبت به ارائه پروپوزال اوليه به دفتر ارتباط با صنعت اقدام مي‌نمايند. پيگيري امر تا حصول نتيجه توسط اين مديريت انجام ميپذيرد.

نوع دوم : اعضاء هيئت علمي دانشگاه با توجه به تخصص خود و زمينه‌هاي تحقيقاتي موردنظر اقدام به ارائه پيشنهاد پروژه‌ها نموده و اين پيشنهادات بصورت رسمي از طريق دفتر ارتباط با صنعت به كليه صنايع ذيربط ارسال و اقدامات بعدي تا حصول نتيجه انجام ميپذيرد.

نوع سوم : اعضاء هيئت علمي بدليل سابقه همكاري با صنعتي خاص و طي توافقات انجام پذيرفته موضوعات موردنظر صنعت را جهت اجراي تحقيقات موردنظر به دانشگاه آورده و قرارداد به منظور شروع و اجراي موضوع منعقد ميگردد.

نوع چهارم : اعضاي هيئت علمي با توجه به تخصص خود در مناقصات مرتبط با هماهنگي اين مديريت و راهنمايي كارشناس مربوطه شركت نموده و در صورت پيروزي در مناقصه قراردادي بين صنعت و دانشگاه منعقد مي‌گردد.

نوع پنجم : از سال 1387 ستادهاي توسعه فناوري رياست جمهوري در راستاي توانمندسازي و ارتقاء توان نوآوري مراكز آموزشي و پژوهشي در پاسخ به نيازهاي ملي كشور از طرح­هاي پيشنهادي دانشگاه­ها در زمينه­هاي مرتبط فعاليت ستاد حمايت مي­نمايند.

دانشگاه پس از دريافت ميزان حمايت­هاي مذكور نسبت به عقد قرارداد با استاد مربوطه اقدام مي­نمايد.

نوع ششم : از سال 1387 بنياد ملي نخبگان در راستاي بهره مندي از استعداد و توانايي هاي نخبگان در راستاي ارتقاء توليد علم و فناوري از نخبگان حمايت مادي و معنوي مي­نمايد.

دانشگاه پس از دريافت ميزان حمايت­هاي مذكور نسبت به عقد قرارداد با استاد يا دانشجوي مربوطه اقدام مي­نمايد.

نوع هفتم : معاونت پژوهشي و فناوري پس از مكاتبات و برگزاري جلسات متعدد و با تشكيل كميته­هاي مشترك بين دانشگاه و يك سازمان و يا شركت بزرگ ، اقدام به امضاي يك تفاهم­نامه مشترك نموده و عملاٌ پس از انعقاد تفاهم­نامه ، دانشكده­هاي مرتبط به تفكيك مورد بازديد كارفرماي مذكور قرار گرفته و در قالب كارگروه­هاي تخصصي مختلف ، پروژه­هاي متنوعي تعريف و در قالب قراردادهاي جداگانه­اي بر اساس تفاهم­نامه منعقده اجرا مي­گردد.

چرخه اداري قراردادهاي پژوهشي :

الف-مراحل انجام كار تا قبل از عقد قرارداد

روند عقد قرارداد و در پي آن اجراي قرارداد در دانشگاه عبارت است از:

1- تنظيم پروپوزال توسط عضو هيئت علمي و ارائه آن به مديريت ارتباط با صنعت

2- ارائه پروپوزال به صنايع ذيربط از طريق مديريت ارتباط با صنعت

3- پيگيري موضوع توسط مديريت ارتباط با صنعت تا زمان حصول نتيجه

4- دريافت پيش‌نويس قرارداد و بررسي آن از لحاظ مسايل حقوقي

مديريت ارتباط با صنعت در ابتدا پس از دريافت پيش‌نويس قرارداد با رعايت حقوق مادي و معنوي عضو هيئت علمي ذيربط و دانشگاه، كليه مفاد قرارداد را بررسي دقيق و اصلاحات لازم را با هماهنگي طرف مقابل قرارداد اعمال مي‌نمايد. در اين حالت چنانچه لازم باشد جلساتي نيز با نمايندگان كارفرما بمنظور نهائي نمودن امر تشكيل ميگردد.

5-دريافت ريزهزينه قرارداد از مجري و بررسي ريزهزينه مذكور.

6- امضاء قرارداد توسط طرفين قرارداد پس از اعمال تصحيحات لازم

تبصره: امضاء كنندگان طرفين قرارداد (نمايندگان تام‌الاختيار) بايد حتي‌الامكان در بالاترين رده سازماني قرار داشته و يا داراي حكم تفويض اختيار از ايشان باشند.

كليه صفحات يك نسخه از قرارداد توسط رئيس يا معاون پژوهشي دانشكده و عضو هيئت علمي (مجري قرارداد) پاراف گرديده و پس از پاراف كارشناس و بررسي قراردادهاي صنعتي توسط مديريت ارتباط با صنعت ، كليه نسخ توسط معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه امضاء مي‌گردد و قرارداد امضاء شده جهت امضاي كارفرما ارسال مي­گردد.

تبصره: پاراف نمودن كليه صفحات قرارداد توسط مجري بمنظور تائيد مفاد و قبول مسئوليت اجراي قرارداد توسط ايشان انجام ميپذيرد و پاراف نمودن مسئولين دانشكده مربوطه با هدف پذيرش دانشكده در خصوص همكاري با مجري نسبت به اجراي قرارداد انجام مي­گيرد.

ب-مراحل انجام كار بعد از عقد قرارداد

7- دريافت ابلاغ قرارداد و انعقاد قرارداد داخلي مابين معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و عضو هيئت علمي مجري .

هدف از انعقاد اين نوع قرارداد جهت انجام پرداختهاي مربوطه به مجري، نظارت دانشگاه بر نحوه پيشرفت قرارداد و متعهد نمودن مجري در اجراي هر چه بهتر موضوع قرارداد ميباشد. در چارچوب اين قرارداد مجري موظف به اجراي به موقع قرارداد و ارسال گزارشات مطابق زمانبندي تعيين شده در قرارداد اصلي ميباشد.

8- پرداخت­هاي مربوط به قرارداد

در صورتيكه اولين پرداخت بعنوان پيش‌پرداخت باشد و در متن قرارداد خارجي دانشگاه ملزم به ارائه تعهدنامه‌اي معادل مبلغ پيش‌پرداخت و ساير ضمانت­نامه­ها باشد ، ضمانت­نامه­هاي مذكور آماده و پس از گرفتن تعهدي معادل تضمين مذكور از مجري قرارداد مربوطه ضمانت­نامه امضاء شده توسط رياست دانشگاه به همراه نامه درخواست دستور پرداخت مربوطه تنظيم و پس از امضاء معاونت محترم پژوهشي و فناوري همراه با مدارك فوق‌الذكر براي كارفرما ارسال مي­گردد.

9-پس از دريافت پيش­پرداخت از كارفرما سپس دستور پرداخت مربوطه تنظيم به همراه چك دريافتي يا مشخص شدن اعتبار قرارداد موردنظر موجود در دانشگاه و پس از امضاء معاونت محترم پژوهشي و فناوري همراه با مدارك فوق‌الذكر به امور مالي دانشگاه ارسال ميگردد.

تبصره: همين روال در خصوص كليه پرداخت­هاي قرارداد انجام خواهد شد.

10- تهيه متمم قرارداد (در صورت نياز)

چنانچه در حين اجراء پروژه نياز به افزايش و يا كاهش حجم قرارداد، مدت و يا مبلغ آن باشد ، متمم قرارداد و يا اصلاحيه­هاي دريافتي از كارفرما پس از امضاء توسط معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه جهت امضاي كارفرما عودت داده خواهد شد.

11- امكان نظارت بر گزارشات مرحله­اي و نهايي پيشرفت پروژه

مجري در پايان هرمرحله از قرارداد اقدام به تهيه گزارش مي‌نمايد كه يا از طريق مديريت ارتباط با صنعت و يا به صورت مستقيم توسط مجري به كارفرما ارسال خواهد شد.

12- تسويه حساب نهايي

درخاتمه مديريت ارتباط با صنعت اقدامات لازم درخصوص دريافت گزارش نهائي از سوي مجري ، تسويه حساب مبالغ قرارداد و اخذ مفاصاحسابهاي لازمه را انجام مي‌دهد.

13-اعلام رسمي خاتمه قرارداد و ارائه نامه خاتمه قرارداد به مجري پروژه و انتقال پروژه در سيستم كنترل پروژه از ليست قراردادهاي جاري به خاتمه­يافته .

دانشگاه فعاليت خود در اين زمينه را از سال 1375 با عقد يك قرارداد 000/000/25 ريالي با شركت توليد محور خودرو آغازكرد.

در اين رابطه از سال 1391 ، شيوه كاري و نحوه تعامل با كارفرماهاي مختلف در دانشگاه تغيير كرد به اين صورت كه قراردادها با توجه به نوع كارفرما به 3 بخش : 1-قراردادهاي پژوهشي صنعتي ، 2-قراردادهاي پژوهشي ستادهاي رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان و 3-قراردادهاي حمايتي دانشجويي تقسيم شد كه انجام امور مربوط به اين قراردادها توسط كارشناسان مديريت امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه انجام مي­گيرد.

هم­اكنون دريافت و ارسال پروپوزال­ها به صورت سيستماتيك در حال انجام بوده و تفاهم­نامه­هاي مختلف پژوهشي تحت كنترل مي­باشد.براي تفاهم­نامه­هاي فعال با سازمان­هاي بزرگ نيز كميته­هاي مشتركي في­مابين طرفين تفاهم­نامه شكل گرفته و با برگزاري جلسات منظم دوره­اي ، به اجراي هر چه بهتر بندهاي مختلف تفاهم­نامه پرداخته مي­شود.

كنترل پروژه­هاي جاري ، هماهنگي مستمر با واحد مالي دانشگاه در پرداخت­هاي به موقع به مجريان پروژه­ها ، ارائه اطلاعات پروژه­ها و ميزان پيشرفت آن­ها براي روساي دانشكده­ها و.... از جمله فعاليت­هاي در حال اجرا در اين مديريت مي­باشد كه منجر به توسعه اين سر فصل كاري هم از جنبه كنترلي ، هم از جنبه نظارتي و هم از جنبه اجرايي و شفاف­سازي گرديده است.

در سال جاري نيز مديريت ارتباط با صنعت دانشگاه با عزمي جزم به دنبال پياده­سازي و اجراي طرح­هايي نظير استاد مهمان ، كميته­هاي مشترك تخصصي- صنعتي ، نشست­ها و بازديدهاي صنعتي ، حضور پررنگ و مستمر نمايندگان دانشگاه در ستادهاي رياست جمهوري ، عتف و... مي­باشد كه انشاءا.... با اين بسترسازي گسترده ، بتوانيم بيش از پيش در جذب و اجراي طرح­هاي بزرگ پژوهشي موفق باشيم.

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/04/25
تعداد بازدید:
7317
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.