ارتباط با صنعت
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
| English |
 

 طرح خدمت سربازي:

يكي از خدمات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه معرفي دانشجويان واجد الشرايط به سازمانهاي مختلف جهت انجام خدمت سربازي است كه از طريق معرفي معاونت پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه صورت مي گيرد.

مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده

1-معرفي نامه دانشجو كه از طريق معاونت پژوهشي دانشكده فرستاده مي شود.

2-كپي شناسنامه

3-كپي كارت ملي

4-اصل و كپي دفترچه اعزام به خدمت دانشجو كه 2 ماه تا اعزام به خدمت سربازي زمان داشته باشد.

5-پر كردن فرم مخصوص كه در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه انجام مي شود.

6-معرفي دانشجو به سازمان همراه با مدارك مربوطه

 

1395/09/03 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكانK. N. Toosi Univesity of Technology