ارتباط با صنعت
|
۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
| English |
 
 
دكترمحمد طالعي
عنوان پست سازماني: مدير كل امور پژوهشي و ارتباط باصنعت دانشگاه
 
آدرس محل كار: تهران، خيابان مير داماد غربي پلاك 470تلفن محل كار:88795912
 نمابر: 88795913

پست الكترونيك:taleai(at-sign)kntu.ac.ir 

http://wp.kntu.ac.ir/taleai/:وب سايت شخصي 
 
 
1394/05/24 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكانK. N. Toosi Univesity of Technology