ارتباط با صنعت
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
| English |
 

دكتري پژوهش محوري
 يكي از سرفصل هاي موجود در بخش توسعه پژوهش دفتر امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه ، دكتري پژوهش محور مي باشد كه بصورت رسمي از سال 1392 در اين دفتر مديريت شده است.

وزارت علوم تحقيقات و فناوري در خصوص تامين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور به منظور هدفمند نمودن ارتقاء سطح علمي كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي، آموزشي، فني و خدماتي كشور و ايجاد ارتباط نزديك بين دانشگاه و جامعه صنعتي و خدماتي در انجام پژوهش­هاي كاربردي مورد نياز كشور و مستندسازي علمي دستاوردهاي طرح­هايي كه توسط كارشناسان و متخصصين اين دستگاه­ها انجام مي­شود وفق مقررات جاري مورخ 1/2/1392 شيوه­نامه­اي در اين زمينه تصويب نمودند كه مطابق مقررات جاري و مفاد شيوه­نامه مذكور حوزه­هاي كاربرد بتوانند با پرداخت هزينه­هاي تحصيلي نسبت به معرفي افراد واجد شرايط جهت ادامه تحصيل در داخل كشور با روش دكتري پژوهش محور به دانشگاه­ها به عنوان بورسيه حوزه كاربرد اقدام نمايند.

فرايند جذب دانشجويان با شرايط فوق­الذكر به صورت ذيل مي­باشد:

1-ابلاغ شيوه­نامه مذكور به همراه معرفي متقاضيان به تحصيل به دانشگاه و مراجعه معرفي شدگان به معاونت پژوهشي و فناوري و جمع­آوري مدارك و ارسال به دانشكده­هاي مربوطه .

تبصره: با توجه به سياست دانشگاه از تاريخ 10/09/1392 انجام مراحل پذيرش به غير از عقد قرارداد پژوهشي توسط معاونت آموزشي انجام مي­گردد .

2-تاييد مدارك ارسالي توسط دانشكده­ مربوطه.

3- برگزاري جلساتي توسط معاونت پژوهشي و فناوري و مدير امور پژوهشي و ارتباط باصنعت دانشگاه با حوزه­هاي كاربرد در راستاي عقد قرارداد پژوهشي.

4-عقد قرارداد پژوهشي و ارسال يك نسخه از قرارداد جهت تاييد به معاونت آموزشي.

5- برگزاري جلسه­اي با حضور معاونين آموزشي ، پژوهشي ، اداري مالي ، مدير تحصيلات تكميلي و استادان راهنماي مربوطه متقاضيان جهت بررسي و تاييد توسط هيات.

6- ارسال اسامي به همراه قراردادهاي پژوهشي به سازمان بورس وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت تاييد توسط معاونت آموزشي .

7-دريافت نامه­هاي تاييديه اسامي ارسالي از سازمان بورس وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.

8- ارسال نامه­اي به همراه يك نسخه قرارداد و درخواست پيش­پرداخت جهت اجرايي شدن قرارداد و شروع مراحل پذيرش دانشجو به حوزه­هاي كاربرد (صنعت مربوطه) .

9- ارسال نامه­اي به همراه يك برگ تعهدنامه­اي جهت امضاء توسط امضاء كننده قرارداد پژوهشي ، در خصوص رعايت تشريفات قانوني و احراز شرايط مقرر در نامه شماره 85/41200 مورخ 23/04/1392 ديوان محاسبات به حوزه­هاي كاربرد.

10-دريافت تعهدنامه امضاء شده از حوزه­هاي كاربرد.

11-ارسال يك نسخه فرم پيشنهاد پژوهشي جهت تكميل براي اساتيد راهنما.

12-دريافت فرم پيشنهاد پژوهشي تكميل شده از اساتيد راهنما.

13-پس از طي اين مراحل و پس از تاييد معاونت آموزشي دانشگاه و ثبت­نام آموزشي پذيرفته شده ، عقد قرارداد داخلي پژوهشي با استاد راهنماي مربوطه انجام مي­شود

1393/04/29 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكانK. N. Toosi Univesity of Technology