ارتباط با صنعت
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
| English |
خبر
هفته پژوهش
5
هفته پژوهش و فناوري
1395/11/09
پایان
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكانK. N. Toosi Univesity of Technology