همکاران

 

خانم شفیعیان

رییس اداره پژوهش های کاربردی

شماره تماس: 84064405-021

ایمیل: rairosh@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        انجام امور مرتبط با پیشنهاد قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه و شرکت در مناقصات.

·        انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخشهای مختلف صنعت.

·        سازماندهی، حمایت و توانمندی‌سازی گروه‌های همسان، ترویج و تقویت روحیه کارآفرینی و کارگروهی در میان دانشجویان، امور کارآموزی و کارورزی دانشجویان

·        تدوین آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی جامع در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی و قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه و اولویتها و نیازمندی های صنعت

·        انجام امور مرتبط با امور سربازی و کسر خدمت سربازی دانشجویان

 

 

خانم لیلا خان محمدزاده

رییس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی

شماره تماس: 84064407-021

ایمیل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مربوط به تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کاربردی.

·        انجام امور مربوط به تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری

·        انجام امور مربوط به خدمات مشاوره و حفظ دارایی های فکری و ثبت اختراع

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        تدوین آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی جامع در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی و قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه و اولویتها و نیازمندی های صنعت

·        انجام امور مرتبط با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با امور ارتباط با صنعت، انتقال فناوری و مالکیت فکری.

·         انجام امور مرتبط با فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت و تکمیل اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه

 

 

آقای سهراب بنی جمالی

کارشناس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی

شماره تماس: 84064410-021

ایمیل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        انجام امور مرتبط با سایت

·       

 

 

+ آقای سهراب بنی جمالی

 

آقای سهراب بنی جمالی

کارشناس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی

شماره تماس: 84064410-021

ایمیل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        انجام امور مرتبط با سایت

·       

 

 

+ آقای سهراب بنی جمالی

 

آقای سهراب بنی جمالی

کارشناس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی

شماره تماس: 84064410-021

ایمیل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        انجام امور مرتبط با سایت

·       

 

 

آقای سهراب بنی جمالی

کارشناس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی

شماره تماس: 84064410-021

ایمیل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        انجام امور مرتبط با سایت

·       

 

 

+ آقای حسین اکبرزاده

 

آقای حسین اکبرزاده

کارشناس اداره پژوهش های کاربردی

شماره تماس: 84064438-021

ایمیل: rairom@kntu.ac.ir

شرح وظایف

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        انجام امور مرتبط با سایت

·       

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/20
تعداد بازدید:
2104
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.