دستور العمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی دانشگاه در صنعت
شیوه نامه مذکور به منظور برقراری ارتباط موثر، منسجم و پایدار میان دانشگاه و صنعت، افزایش شناخت اعضای هیئت علمی از فضای کار در صنعت، کمک به شناسایی و رفع مشکلات علمی و تخصصی مبتلا به صنعت، عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی، جهت دهی به پژوهش های دانشگاه و گسترش دانش و فناوری کاربری موردنیاز صنعت، تدوین و ابلاغ شده است.

 این دستور العمل اجرایی پیرو ابلاغ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3201 مورخ 17/ 6 / 97 ) تدوین شده است. شیوه نامه مذکور به منظور برقراری ارتباط موثر، منسجم و پایدار میان دانشگاه و صنعت، افزایش شناخت اعضای هیئت علمی از فضای کار در صنعت، کمک به شناسایی و رفع مشکلات علمی و تخصصی مبتلا به صنعت، عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی، جهت دهی به پژوهش های دانشگاه و گسترش دانش و فناوری کاربری موردنیاز صنعت، تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس بندهای 2 مواد 12 و 14 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت برای اعضای هیئت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز می کنند، الزامی است.

 

شیوه اجرا

·        تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی به انضمام نامه موافقت واحد عملیاتی در صنعت و برنامه علمی تحقیقاتی مورد تأیید واحد عملیاتی صنعت تبصره. برنامه مطالعاتی متقاضی بایستی کاملا علمی، پژوهشی و فناورانه باشد و کمیته مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انطباق آن با نیازهای صنعت مربوطه و تخصص عضو هیئت علمی را تایید می کند. جزییات تکالیف متقاضی در قالب فرم درخواست و برنامه مطالعاتی متقاضی در صنعت، ارائه می شود.

·        تعیین جانشین آموزشی توسط متقاضی

·        تعیین جانشین پژوهشی توسط متقاضی (در صورت درخواست فرصت مطالعاتی تمام وقت) و بررسی و تایید درخواست و برنامه علمی تحقیقاتی متقاضی در شورای گروه تخصصی و شورای دانشکده

·        بررسی درخواست و برنامه علمی- تحقیقاتی متقاضی در کمیته مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و طرح در هیئت رئیسه دانشگاه

·        هماهنگی متقاضی با صنعت مربوطه برای انعقاد قرارداد پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و صنعت، در صورت موافقت هیئت رئیسه دانشگاه با درخواست متقاضی (مطابق بند 4-5). برنامه مطالعاتی عضو هیئت علمی و همچنین نامه تایید برنامه مذکور توسط صنعت از پیوستهای قرارداد بین دانشگاه و صنعت است.

·         صدور حکم ماموریت و معرفی متقاضی به واحد عملیاتی صنعت

·        حضور عضو هیئت علمی مأمور به صنعت در واحد عملیاتی صنعت (تمام وقت:5 روز کاری در هفته پاره وقت: حداقل دو روز کاری در هفته)

·        ارائه گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی مأمور به صنعت به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

الف : ارائه گزارش پیشرفت برنامه فرصت مطالعاتی هر سه ماه یکبار (مطابق فرم پیوست).

ب : ارائه گزارش جامع به همراه دستاوردهای فرصت مطالعاتی در انتهای دوره (حداکثر یک ماه پس از پایان مأموریت).

·        ارزیابی در خواست، برنامه علمی- تحقیقاتی، گزارشات سه ماهه و گزارش پایانی هیئت علمی مأمور به صنعت توسط کمیتهای متشکل از مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه (دبیر کمیته)، مدیر امور توسعه پژوهش دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مربوطه.

1399/12/12
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.