راه اندازي سامانه ساتع در وزارت عتف جهت اجراي بند(ط) تبصره9 قانون بودجه
راه اندازي سامانه ساتع در وزارت عتف جهت اجراي بند(ط) تبصره9 قانون بودجه
تاریخ:
1397/08/15
تعداد بازدید:
965
منبع:
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.