آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

تاریخ

آئین نامه‌ها

فرم‌ها

1402/06/12  فرم های نخبه وظیفهhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG
1400/11/16  

دستور العمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی دانشگاه در صنعت

     

1400/02/19

 

 

فرم قرارداد مشاوره کامل

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

1400/02/19

 

 

فرم قرارداد مشاوره خلاصه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

1399/10/14

شیوه نامه کنترل پروژه

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

  فرم کنترل پروژه

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

 نمونه فرم تکمیل شده کنترل پروژه

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

 1399/06/20

 مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال جهت داوری ثبت اختراع برای ارسال به دانشگاه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

 

 

1398/01/20

دستور العمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی دانشگاه در صنعت

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG1396/08/30

آیین‌نامه حمایت از فعالیت‌های فناورانه اعضای هیات علمی (گرنت فناوری)

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG1396/06/14

آئین نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG1396/06/14

آیین‌نامه‌ی اجرایی حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

فرم ارزیابی ادعای اختراع

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1394/02/01

آیین‌نامه‌ی ارزیابی زمینه‌های پژوهشی ویژه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

فرم پیشنهاد انجام زمینه پژوهشی ویژه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

پیوست فرم پیشنهاد انجام زمینه پژوهشی ویژه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

1394/02/01

شیوه‌نامه‌ی ارزیابی پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی ویژه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

فرم ارزیابی و نظارت قراردادهای پژوهشی ویژه دانشگاه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1393/02/05

دستورالعمل ناظرین طرح‌های پژوهشی ویژه مصوب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

فرم دستاوردهای قراردادهای پژوهشی ویژه دانشگاه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

 

 

 

 فرم نمونه قراردادهای پژوهشی دانشگاه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

 فرم ریزهزینه قراردادهای پژوهشی دانشگاه

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

 فرم پرداخت قراردادهای پژوهشی دانشگاه

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/12
تعداد بازدید:
461
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.